bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Agılıty Just For Fun Kuralları

AGILITY JUST FOR FUN KURALLARI

 

AGILITY JUST FOR FUN köpeklere açık bir köpek yarışmasıdır.

AGILITY JUST FOT FUN’ın amacı, köpeklerin farklı engelleri aşarak zeka ve çevikliklerinin farkında olmalarını ve geliştirmelerini sağlamaktır.

AGILITY JUST FOR FUN köpeğin topluma katılımını geliştirmeyi amaçlayan eğitici ve ülkemizin kendi insiyatifinde olan, resmi olmayan bir spor aktivitesidir. Bu spor köpek ve idarecisi arasında iyi bir uyum gerektirmektedir ve bu uyum mükemmel bir anlayış ile sonuçlanır. Bu yüzden yarışmacılar başlangıç seviyesinde eğitim ve temel itaat ile aşina olmalıdırlar. Yarışmalar agility fikrini vurgulamalı ve hem köpeklerin hem de idarecilerin güvenliğini ön planda tutmalıdır. Standart puanlama kullanılabilir veya organize edilen sınıflara göre puanlama değişebilir. Sınıf sayısı KIF tarafından belirlenir ve başvuru sayısı ile müsait olan zamana bağlıdır.

 

KATEGORİLER

3 kategori mevcuttur:

K ( Küçük): Cidago yüksekliği boyu 35 cm’in altında olan köpekler için

O (Orta): Cidago yüksekliği 35 cm veya  43 cm’e kadar olan köpekler için

B (Büyük): Cidago yüksekliği 43 cm veya daha yüksek olan köpekler için

 

Not: Köpekler sadece bir kategoriye başvurabilirler.

Küçük ve orta kategoride yarışan köpeklerin boylarının kayıt defterine yazılması tavsiye edilir.

Kayıt defterindeki girişi imzalayan agility hakemi, köpekleri ölçebilir.

 

PARKUR

Bir parkur mümkün olduğunca fazla tip engel kullanılarak oluşturulur. Engellerin yerleştirilme şekli, zorluk derecesini ve hızı belirler. Köpek,  parkuru önceden belirlenmiş zamanda ve engelleri doğru sırada aşarak tamamlamalıdır.

Parkurun dizaynı tamamen hakemin hayal gücüne bırakılmıştır, ancak idareci en az 2 kez yan  değiştirmelidir.

Yarışma başlamadan önce hakem kendi isteği üzerine yerleştirilmiş engelleri denetler. Gerekli standartlara uyan parkur dizaynı organizasyon komitesine sunar ve bu doğrultuda gerekli düzenlemeler yapılır.

Hakem parkuru kontrol eder ve uzunlukların tam ölçümlerini alır.

İyi dizayn edilmiş bir parkur köpeğin rahatça ve sorunsuz dolaşmasına olanak verir.

Amaç; köpek üzerindeki kontrolü dengelemek, engeller üzerinde ve hız tayininde olabilecek hataları engellemektir.

Parkur dizaynının ve engellerin yerlerinin düzenli olarak değiştirilmesi, köpeklerin otomatikleşmesini engellemek açısından tavsiye edilir.

 

YARIŞMANIN İŞLEYİŞİ

Yarışmacıların parkurda çalışmalarına izin verilmez ancak yarışma başlamadan önce yanlarında köpekleri olmadan yarışmacılar parkuru tanıma amaçlı yürüyebilirler.

Hakem, yarışmaya başlamadan önce idarecilere, yarışmanın yapısı, standart parkur zamanı, maksimum parkur zamanı, testin nasıl değerlendirileceği ve kurallar ile ilgili bir bilgilendirme konuşması yapar.

 1. Standart Parkur Zamanının Belirlenmesi (SCT)

Metre/ saniyedeki  hız  SCT’yi belirler.

Seçilen hız, yarışma standartına, parkurun zorluk derecesine ve köpeğin koşması gereken yüzeye bağlıdır.

SCT (saniyedeki), parkur uzunluğunun seçilen hıza ( m/s) bölünmesiyle belirlenir.

Örnek:  Parkur uzunluğu, 160 metre ve seçilen hız 4.0 m/s ise; SCT 160/4.0=40 saniye olarak hesaplanır.

 1. Maksimum Parkur Zamanının Belirlenmesi (MCT)

 

MCT, SCT’nin 1,5 katından az veya SCT’nin 2 katından fazla olmamalıdır.

 

 1. Testin İşleyişi

 

İdareci ringe girer ve köpeğini başlangıç çizgisinin arkasında konumlandırır (otur-yat-ayakta dur).

Köpeğin hala üzerindeyse sevk kayışı ve tasması çıkarılır. (Köpeğin güvenliği açısından, testin hiçbir zamanında köpek bunları takıyor olmamalı.)

Test esnasında idarecinin elinde hiçbir şey bulundurmasına izin verilmez.

 

İdareci kendini parkurun herhangi bir yerinde konumlandırmakta özgürdür.

İdareci, hakemin işaretinden sonra köpeğini parkura başlatabilir.

Süre, köpek başlangıç çizgisini geçer geçmez başlar.

 

Çeşitli komut ve işaretlere test esnasında izin verilir.

İdareci köpeğe veya engellere temas etmeden, köpeğin engelleri çaprazlama geçmesini sağlamalıdır.

İdareci, engellerle temas edemez, altından veya üstünden geçemez.

Köpek bitiş çizgisini geçtiğinde, test biter ve süre durdurulur.

İdareci köpeğin sevk kayışını takar ve ringi terk eder.

 

 

ENGELLER

 

Atlama engelleri                             Kontak engelleri                              Diğer Engeller

Engeller                                              Tahterevalli                                       Tavşan Tüneli

Köprü/Duvar                                    Dog Walk                                            Boru Tünel

Lastik(hareketli/sabit)                                                                                      Slalom

Uzun Atlama

                                                                                                                      Masa

 

 

Hurdles(Atlama engeli):

Uzunluk: B: 55 ila 65 cm.- O: 35 ila 45 cm.- K: 25 ila 35 cm.

Minimum genişlik:  1.20m.- Maksimum:  1.50m

Engeller direklerle (tahta veya güvenli sentetik malzeme kullanılabilir, metal kullanılamaz), pano, geçit, vs. ile hazırlanabilir. Üst direk / tahta, kolaylıkla yerinden çıkarılabilmeli. Direklerin çapı 3 ila 5 cm olmalı ve en az 3 bölmesi farklı renklerde olmalı.

Hiçbir parçası (hareketli veya sabit), çıkıntı yapmamalı (diklemesine/ enine).

Kanat kısmının diklemesine iç kısmı en azından 1 metre uzunluğunda olmalı. Kanadın eni minimum 40 cm ve maksimum 60 cm olmalı.

Sivrilen kısmın başlangıcı, kanatın diklemesine dış kısmına doğru en azından 75 cm yükseklikte olmalı. Atlama engelinin kanatları birbirlerine bağlantılı veya sabitlenmiş olmamalı.

Kanadın altından veya herhangi bir kısmından köpeğin geçmesi mümkün olmamalı.

 

Duvar:

Uzunluk:             B: 55 ila 65 cm          O: 35 ila 45 cm            K: 25 ila 35 cm

Minimum genişlik: 1.20 m- maksimum 1.50 m ve tabanda  yaklaşık 20 cm kalınlıkta ve tepede en azından 10 cm kalınlıkta

Panel  1 veya 2 tünel şekilli açıklık bulundurabilir. Duvar üst kısmında çıkarılabilir parçalar bulunmalıdır.

Birimlerin şekilleri:

Sütunlar en azından 1 metre yükseklikte olmalı ve merkez panele bağlantılı olmamalıdır. Sütun genişliği ve derinliği, minimum 20 cm, maksimum 40 cm olmalıdır.

 

Masa:

0.90×0.90 metre minimum-1.20×1.20 metre maksimum

Yükseklik: B: 60 cm O ve K: 35 cm

Masa kaygan olmayan bir yüzeyde sabit olmalı. Elektronik zamanlama cihazı ( 5. Saniyeden sonra işitilebilir signal) masanın içine veya üzerine  kenarlardan 10 cm uzağa yerleştirilmeli. Masanın köşeleri köpek için güvenli olmalı. Destek parçalar köpeğin masanın altına girmesine engel teşkil etmemeli. Masanın kenarları ortasından farklı bir renkte olmalı.

 

Dog Walk:

Yükseklik: 1.20 m minimum, 1.30 m maksimum

Sütunların uzunluğu minimum 3.60 m, maksimum 3.80 m,  genişliği 30 cm olmalı.

Engelin yüzeyi kaygan olmamalı. Her rampada, kaymayı önlemek ve tırmanmayı kolaylaştırmak için düzenli aralıklarda kaygan olmayan çıtalar olmalı ( kontak noktasından 10 cm sonra her 25 cm.de bir). Bu çıtalar 20 mm genişliğinde ve 5 ila 10 mm kalınlığında olmalı ve sivri köşeler içermemeli.

Her rampanın son 90 cm’i kontak bölgesini vurgulamak amaçlı farklı bir renkte olmalı (kenarlar da dahil). Elektronik kontaklar kullanılabilir. Dog walk’ un bacakları engelin tepesini geçmemeli. Bacaklar ve diğer destek yapılar dog walk’ un altına güvenle tünel yerleştirilmesine engel olmamalı.

 

Tahterevalli:

Sütun uzunluğu minimum 3.60 m, maksimum 3.80 m ve genişliği 30 cm.

Merkezi desteğin yüksekliği tabandan tavana 60 cm olmalı.

Kontak noktası dog walk’taki ile aynıdır. Elektronik kontaklar kullanılabilir.

Engel sabit olmalı ve yüzey kaygan olmamalı. Öte yandan kaygan olmayan çıtaların kullanımına izin verilmemektedir. Tahterevalli dengeli olmalı ( yere çok hızlı veya çok yavaş vurmamalı).

Küçük köpekler için kolayca uygulanabilir olmalı.

Kontrol: Tahterevallinin iniş kontak noktasına 1 kiloluk bir ağırlık yerleştirildiğinde 2 ila 3 saniye arasında yere hafifçe vurmalı.  Bu sağlanamıyorsa gerekli düzeltmeler yapılmalı. Tahterevallinin sabit noktası, tahtanın tepesinden 10 cm’den fazla yüksek olmamalı.

 

Slalom:

Direk sayısı: 12

Direkler: Direkler sert ve 3 ila 5 cm çapında olmalı. Direklerin yüksekliği 1 ila 1.20 m olmalı ve 60 cm ara ile yerleştirilmeli (direkler arası uzaklık).

Direkler, metalden yapılmış olmamalı ( tahta veya güvenli sentetik materyaller tavsiye edilir ). İskelet 8 mm’ den daha kalın ve 8 cm’ den daha geniş olmamalı. İskeletin bacakları, köpek slalom yaparken engel teşkil edecek konumda olmamalı.

 

Boru tünel:

Çap: 60 cm – Uzunluk: 3 ila 6 m

Bir veya daha fazla kavis oluşturabilmek için esnek olmalı.

 

Tavşan tüneli:

90 cm derinliği olan sert yapılı bir girişi olmalı.

Giriş yüksekliği 60 cm ve genişliği 60 ila 65 cm olmalı.

Çıkış yumuşak bir materyalden yapılmış olmalı ve uzunluğu 2.50 ila 3.00 m – çapı 60 ila 65 cm olmalı.

Mümkünse, çıkış aşağı saptanmış olmalı ve her tür köpeğe rahat bir çıkış sağlamak amaçlı 50 cm’ den fazla olmamalı.

Giriş alanının yüzeyi kaygan olmamalı.

Tünelin girişi, hareketi önlemek amaçlı güvenli yapılmalı. Girişin yönlendirme bölgesi koruyucu bir materyalle kaplanmalı.

 

Lastik:

Delik çapı: 45 ila 60 cm

Delik merkezinin yerden uzaklığı;     B: 80 cm      O ve K: 55 cm

Lastik yüksekliği  ayarlanabilir olmalı (zincir veya ip kullanılabilir). Sabitlenmiş/ sert teçhizat kullanılmamalıdır.

Güvenlik açısından lastiğin alt yarısı kapatılmış veya doldurulmuş olmalı. Lastiğin genişliği: minimum 8 cm, maksimum 18 cm olmalı.

Açılan lastik kullanılabilir.

Büyük kategorisinde, engelin tabanı yaklaşık olarak lastiğin yüksekliğinin (yerden lastiğin üst noktasına kadar) 1.5 katı olmalıdır.

İskeletin çapı, 1.50 metreyi aşmamalıdır. Lastiğin içten dış kısma olan uzaklığı minimum 15 cm

Hafif materyal kullanılmamalıdır, engel sağlam ve sabit olmalı.

 

Uzun atlama:

2 ila 5 birim uzun atlama engelini oluşturur.

Bir uçtan bir uca uzunluk;

B: 1.20 ila 1.50 m (4 ila 5 parça)

O: 70 ila 90 cm ( 3 ila 4 parça)

K: 40 ila 50 cm (2 parça)

Engelin genişliği: 1.20 m

Parçalar yükselen bir sırada yerleştirilir. En alçak parça önde, yüksekliği 15 cm. En yüksek parçanın yüksekliği 28 cm. Her parçanın derinliği 15 cm ( yükseklikte artarak).

Köşe direkleri (minimum yükseklik 1.20 m)her 4 köşeye yerleştirilmeli ( hiçbir parçaya sabitlenmiş olmamalı). Gerekirse bu direklerin tepeleri, köpeğin ve idarecisinin güvenliği açısından kaplanabilir. İşaret direkleri engelin bir parçası sayılmazlar, sadece değerlendirmeye yardımcı olarak iş görürler.

 

Not: Slalom ve lastik test boyunca 1 kez kullanılabilir.

İlk ve son engel atlama engeli olmalı ve ilk engel tekli atlama engeli olmalı.

Küçük ve orta köpekler için özellikleri tanımlanmış engeller dışında kurallar tüm kategoriler için geçerlidir.

 

Başlangıç – Bitiş:

Başlangıç ve bitiş noktaları, ilk ve son engelin 1m içine yerleştirilmeli.

İşaret direkleri arasındaki mesafe, engel direklerinin uzunluğu artı soldan ve sağdan 50 cm olmalıdır.

Eğer bir köpek ilk engeli pas geçerse, reddediş hatası olarak kabul edilir ve normal zaman köpek başlangıç çizgisini geçince başlar.

Başlangıç ve bitişte, köpek için yeterli yer olmalı.

 

DEĞERLENDİRME

Hiçbir yarışmacı hakemin son kararına karşı çıkamaz.

 1. Genel

Amaç köpeğin parkuru doğru bir şekilde ve zamanda (SCT) tamamlamasıdır. Öte yandan SCT sadece bir referans olarak kullanılabilir. Çeviklik parkuru aslen doğruluk ve hız arasındaki dengeyi kurmaktır.

 

Köpeklerin parkuru berabere bitirmesi durumunda, en az hataya sahip olan köpek tercih edilmelidir. Zamanlama ancak köpeklerin hata sayıları da eşit olduğunda dikkate alınacaktır.

Şans eseri tüm hatalar (hem parkur, hem zamanlama) birebir aynı ise hakem beraberliği çözebilir.

 

 1. Hatalar
 • Parkuru doğru bir şekilde tamamlayamamaktan doğan hatalar
 • Parkuru daha önceden belirlenmiş zamanda (SCT) bitirememekten doğan hatalar

Hatalar:

 1. SCT’yi aşmak: Saniye başına tek hata

 

 1. Genel:
 • İdareci başlangıç ve bitiş olarak işaretlenmiş direkleri geçmemelidir. Aksi halde 5 ceza puanı alır ve aynı zamanda süre idarecinin başlangıç çizgisini geçmesiyle başlar.
 • Köpeğine ve bir engele dokunarak avantaj sağlayan idareci, her sefer için  5er ceza puanı alır.
 • Kasti olarak bir engele dokunan bir idareci 5 ceza puanı alır.

 

 1. Parkur esnasındaki hatalar:

Tüm parkur hataları 5 ceza puanı değerindedir.

 • Devirme: Bir engelin veya engelin bir parçasının düşürülmesi bir hatadır.
 • Reddediş: Köpeğin bir engelin önünde/parkurda durması, kaçması veya bir engelin yanından geçmesi, lastik ile A-frame’in arasından atlaması veya uzun atlama engelinden yürümesi, bir tünele pati/kafasını sokup geri çıkması, hata olarak değerlendirilir.
 • Zorunlu temas bölgesi:  A-frame, dog walk veya tahterevalli üzerinde köpek,  hem alt hem de üst temas bölgelerine bir patisi veya en azından patisinin bir kısmı ile temas etmeli. Köpeğin bunu başaramaması durumunda her sefer için 5 ceza puanı.

 

*Reddedişler düzeltilmeli,  aksi durumlar elenmeye sebep olur.

Aynı durum slalom için de geçerlidir. Öyle ki her hata düzeltilmelidir.

 

 

Diğer Hatalar: Devirme veya temas noktasını kaçırma durumlarında köpek ceza alır ancak koşusuna devam eder.

 

 1. Engellere göre puanlama

 

Masa

 

Köpek ile masa üzerinde 5 saniye boyunca bekleme. Köpek herhangi bir pozisyonda olabilir ve köpek bu 5 saniye boyunca pozisyonunu değiştirebilir. Köpek masanın üzerine çıktığı andan itibaren sayma işlemi başlar.

Eğer köpek 5 saniye dolup, hakemden işaret gelmeden masadan inerse 5 ceza puanı alır ve masaya tekrar çıkması gerekir. Aksi takdirde köpek bir sonraki engel üzerindeyken elenir.

Köpek masaya 3 farklı yönden(A, B ve C) çıkabilir. Eğer bu 3 yönü geçip 4. yönden (D) masaya çıkarsa reddediş hatası yaptığı için 5 ceza puanı alır ancak bu yüzden elenmez.

 

       B

A              D

C

 

→KÖPEĞİN YÖNÜ

 

 

Eğer köpek masadan kaçarsa 5 ceza puanı alır ve masaya herhangi bir taraftan tekrar çıkmalıdır. Süre tekrardan tutulur. Masanın altından geçen köpek reddediş hatası yaptığı için 5 ceza puanı alır. Elektronik geri sayımı başlatan idareci elenir.

 

Dog-walk

Eğer köpek iniş rampasına 4 patisi ile temas etmeden inerse reddediş hatası yaptığı için 5 ceza puanı alır.

 

Tahterevalli

Bağlantı noktasını geçmeden engelden atlayan köpek reddediş hatası yaptığı için 5 ceza puanı alır. Köpek inmeden önce tahterevalli yere temas etmelidir. Aksi taktirde köpek 5 ceza puanı alır.

 

Slalom

İlk direk köpeğin solunda, ikincisi sağında olmalıdır. Kalan direkler bu şekilde dizilmeye devam edilmeli.

Her hatalı giriş 5 ceza puanı alır. Daha sonraki hatalarda köpek tek sefere mahsus cezalandırılmalı (5 ceza puanı). Geri slalom (2 geçitten fazla) elenme ile sonuçlanır. Engel bir sonrakine geçmeden önce başarı ile tamamlanmalıdır. Aksi  takdirde köpek bir sonraki engelin üzerindeyken elenir.

 

Uzun atlama

Engelin parçaları eşit aralıklarla ve rampa oluşturacak şekilde dizilmiştir ki 0.40 ila 1.50 m uzunluğunda bir atlayış gerçekleşebilsin.

K: 40 ila 50 cm ( 2 birim/parça)     O: 70 ila 90 cm (3/4 birim)   B: 120 ila 150 cm (4/5 birim)

Üzerinden yürümek/koşmak, yanlarından içeri/dışarı atlamak ve Bütün engeli boydan boya geçememek,  reddediş hatası olarak kabul edilir ve 5 ceza puanına sebep olur.

Yaslanmak veya birimlerden birini düşürmek, aynı zamanda birimler arasına tek/çift ayakla basmak 5 ceza puanına sebep olur.  Üstünkörü bir temas ceza almaz.

Köpek veya idarecisi, uzun atlama engelinin işaret direklerine temas eder veya devirirlerse, hatta bu bir birimin devrilmesine dahi sebep olsa ceza almazlar.

 

Lastiğin (tyre) açılması

Eğer lastik açılır ve köpek reddederse →elenme

Eğer lastik köpek içinden geçerken açılırsa →5 ceza puanı

 1. Eleme
 • Hakeme karşı uygunsuz davranış
 • Kaba/şiddetli idarecilik
 • MCT’nin aşılması
 • 3 red
 • Sıra dışındaki engele gitmek
 • Bir engeli unutmak
 • Engele yanlış taraftan giriş yapmak
 • Köpek veya idarecisinin bir engeli tekrar sırayı toparlayamayacak şekilde karıştırması
 • İdarecinin kendisinin bir engeli geçmesi, üstünden atlaması veya altından geçmesi
 • İdarecinin, elektronik zamanlamalı bir masa kullanımı durumunda, elektronik geri sayımı kendisinin başlatması
 • İdarecinin elinde bir şey tutması
 • Hakem tarafından istenmediği halde köpeğin, başlangıç çizgisini geçmiş olmasına rağmen başlangıç noktasına konumlandırmaya çalışılması
 • Köpeğin tasma takması
 • İdareci çekildiği için parkurda durması (hakem tarafından istenmediği halde)
 • Köpeğin ringi pisletmesi, terk etmesi veya kontrolden çıkması
 • Köpeğin sürekli idarecisinin elini ısırmaya çalışması
 • Hakemden işaret gelmeden koşmaya başlamak

Elenme, köpek diskalifiye oldu ve köpek ve idarecisi ringi mümkün olduğunca çabuk terketmeli demektir (hakem başka türlü karar vermediği sürece).

Elenme, hakem tarafından çok net bir şekilde ifade edilmelidir (ıslık, vs…)

 1. Mücbir Sebep

Direklerin rüzgardan uçması, düz tünelin kumaşının katlanması gibi idarecinin kontrolü dışındaki durumlarda hakem idareciyi durdurabilir ve engel düzeltildiğinde köpeği baştan başlatabilir.

Köpeğin durdurulmadan önce aldığı cezalar halen geçerlidir. O noktaya kadar başka hata puanı verilmez ancak idareci yine de parkuru en iyi şekilde tamamlamaya gayret göstermelidir. Örneğin iyi girişimlerde bulunmalı. İlave ceza puanlar köpeğin durdurulduğu noktadan sonra verilebilir.

 

DERECELER

Agility testlerinde, aşağıda listelenmiş dereceler verilecektir;

1 – 5,99 toplam hata puanı                          MÜKEMMEL

6 – 15,99 toplam hata puanı                       ÇOK iYİ

16 – 25,99 toplam hata puanı                     İYİ

26  ve üstü                                                         YETERSİZ

Toplam hata puanı demek, tüm engel ve zamanlama hatalarının toplamı demektir.

 

SONUÇLAR

Yerlerin belirlenmesinde aşağıda belirtilenler dikkate alınmaktadır;

 1. Toplam hata (parkur ve zaman hataları)
 2. Toplam hata puanları aynı olan köpekler olması durumunda, en az parkur hata puanı olan köpek birinci seçilir.
 3. Toplam hata puanları ve parkur puanlarının aynı olduğu durumlarda hızlı olan köpek birinci seçilir.

 

Örnek:  SCT / 60 saniye

KÖPEK HATALAR KÖPEK ZAMANI HATA ZAMANLARI TOPLAM HATALAR SIRALAMA
7 5 58.71 0.00 5.00 3
12 0 65.00 5.00 5.00 1
18 5 57.25 0.00 5.00 2
4 0 68.32 8.32 8.32 4
15 10 59.17 0.00 10.00 6
2 5 65.00 5.00 10.00 5

 

 

AGILITY JUST FOR FUN YARIŞMASINA KATILMAK İÇİN UYGUNLUK

Yarışma gününde 18 ayını doldurmuş olan secereli /seceresiz  tüm köpekler katılabilir.

Köpeklerin Tattoo’su olmalı veya microchiplendirilmiş olmalı

Köpek KIF’a üye olmalı

Köpek için eğer yoksa KIF yetkililerinden performans defteri temin edilmesi gereklidir

 

Katılamayacak olanlar:

 • Hamile dişiler
 • Görünürde hasta/yaralı olan köpekler
 • Dopingli köpekler

 

Not: Kanamalı köpekler yarışmaya en son sırada koşmak kaydıyla katılabilirler, ancak kanamalı köpeklerin sırası gelene kadar diğer köpeklerin bulunduğu bölgeye girmelerine izin verilmez. İdareci yarışma kaydı öncesinde köpeğinin kanamalı olduğunu bildirmek durumundadır.

Kuduz virüsünün olduğu bölgelerden gelen veya o bölgelere giden köpeklerin kuduza karşı geçerli bir aşılama sertifikaları olmalı.

Yarışmacılardan olumlu bir tutum sergilemeleri ve uygun kıyafetler giymeleri beklenmektedir.

Şiddetli/kaba idarecilik ciddi bir şekilde kınanır ve doğrudan elenme ile sonuçlanır. Aynı zamanda idareci hakkında şikayette bulunabilir.

KIF herhangi bir başvuruyu reddetme hakkına sahiptir.

Leave a Reply

https://www.bobyland.com.tr/wp-content/uploads/2022/06/bobyland_kopek_oteli_logo_footer.png
Hakkımızda
İstikbal cad. no :80 Çelebi, 35310 Güzelbahçe/İzmir
Her gün: 10:00 - 18:00
ABONE OL!