Bobyland Köpek Oteli Frisbee

Frisbee yarışması kurallari

  • Bobyland
  • 14 Haziran, 2020
fressbee
Bobyland köpek oteli

Şampiyona kategorisi :
Frisbee - Toss & Fetch.
Genel Kurallar :
1. Yarışmacı, speed & accuracy atışlarında, yarışma esnasında değiştirmemek kaydıyla istediği yöne doğru atış yapabilir. Bu seçimini başlama işaretinden önce hakeme bildirir.
2. Atışlar sırasında tek frisbee kullanılabilir. (Speed & Accuracy için)
3. Yarışma esnasında kullanılmakta olan frisbee herhangi bir nedenle zarar görürse, yarışmacı bu frisbee’yi hakeme vererek, yanında getirmiş olduğu yedek bir frisbee ile yarışmaya devam eder. Frisbee değiştirme sırasında süre durdurulmaz. (Speed & Accuracy için)
4. Yarışma öncesi kimseye antrenman izni verilmez. (Hem Freestyle hemde S&A için)
5. Yarışma sırasında köpeğin alanda pislik bırakması durumunda handler’in temizliği yapması istenir. Bu süre zarfında zaman durdurulur.
6. Kanamalı olan dişi köpekler, periyotlarının hangi aşamasında olursa olsunlar yarışmaya kabul edilmezler. Yarışma alanına yaklaşmalarına da müsaade edilmeyeceğinden, alana getirilmemeleri önerilir.
7. Yarışmaya katılacak köpeklerin, tüm aşılarının tam ve zamanında yapıldığına dair aşı karnelerinin kayıt sırasında organizasyona ibraz edilmesi gerekir.
8. Yarışma esnasında, seyirci köpeklerinden birisi alana girerek yarışmanın devamına engel bir durum oluşturursa, kronometre durdurulur, seyirci köpeği sahadan çıkarıldıktan sonra, yarışma kaldığı yerden devam eder.
9. Frisbee yarışmaları bir aile eğlencesi olduğundan yarışmacılar arasında münakaşa kavga ve uygunsuz davranışlara müsaade edilmez. Uyarılara rağmen uygunsuzluğun devam etmesi durumunda, yarışmacı yada yarışmacılar diskalifiye edilir.
10. Köpeklere sert davranış diskalifiye nedenidir.
11. Köpeklerin yarışma sırasında hakemlere veya çevreye gösterecekleri agresyon diskalifiye sebebidir.
12. Köpekler yarışma haricinde boxlarında yada handler kontrolünde kayışlı tutulurlar.
13. Yarışmacıların, ortama ve genel toplum kurallarına uygun kıyafet giymeleri gerekir.
14. Hakem kararlarına hiçbir şekilde itiraz edilemez.
15. Bir köpek yarışma gününde (o yarışma için) sadece tek bir handler ile yarışabilir. Ancak bir handler 2 köpekle yarışmaya katılabilir. İstisna olarak, farklı bir kategoride yarışması kaydıyla, aynı köpek, aile bireylerinden bir başkasıyla beraber, bir kez olmak üzere tekrar yarışabilir.

Puan kriterleri :

Tam puanlar köpeğin ayakları yerdeyken, buçuklu puanlar köpeğin diski havada yakalaması durumunda verilir.
Köpeğin arka ayaklarının tamamının zone çizgisini geçmesi durumunda düştüğü zonun puanını alır. Ön ayakların 4. Zonda arka ayakların 3. Zonda olması durumunda köpek 3. Zonun puanını alacaktır.


fressbee